Søylene i virksomheten på Hamar Teater
slik den er i dag, og som vi ser utviklingsmuligheter i om vi fortsatt blir værende her.

1. husets egne produksjoner

2. hamar teaters barne- og ungdomsteatergrupper
3. festivaler og klubbscener
4. utleie til markerte lokale prosjekter
5. event
last ned de fem søylene som PDF

 

foto: Jonas Jeremiassen Tomter