Søylene i virksomheten på Hamar Teater
slik den er i dag, og som vi ser utviklingsmuligheter i om vi fortsatt blir værende her.

HAMAR TEATERS barne- og ungdomsteatergrupper

(i underkant av hundre aktører).

Hver mandag er all tilgjengelig kapasitet og rom-ressurser satt av. I tillegg kommer ekstra øvelser  (og ca 10 forestillingsdager.

Foreløpig er disse delt inn i tre grupper etter alder (6-9 år, 10-12 år, 13- ca 18 år). Det vil helt klart være utvidelsesmuligheter for dette tilbudet hvis man får større tilgang til huset.

Disse gruppene verdifulle i og for seg selv. Men for de av de profesjonelle utøverne som jobber spesifikt med teater for barn og unge er de også en viktig referansegruppe. De har også vert viktige i utforskningen av hvordan huset kan brukes.

1. husets egne produksjoner / 2. hamar teaters barne- og ungdomsteatergrupper / 3. festivaler og klubbscener / 4. utleie til markerte lokale prosjekter / 5. event