Søylene i virksomheten på Hamar Teater
slik den er i dag, og som vi ser utviklingsmuligheter i om vi fortsatt blir værende her.

 

Utleie til markerte lokale prosjekter

- Ungdom. Eks:

Ungdommens Kulturmønstring

HAIR (Cultur og Champagne)

Stange Videregående skole (musikk og drama)

og generelt lokale utøvere som korps, kor, teater-grupper.


Noe uttleie til kommersielle leietagere utenbys fra har det også vært (eks Kristine Koht), alle som leier eller forsøker å leie her (det er av og til opptatt!) gir uttrykk for at de opplever stedet som meget særpreget og flott, og at de tekniske svakhetene kan man absolutt leve med, de er nærmest en forutstning for stemningen1. husets egne produksjoner / 2. hamar teaters barne- og ungdomsteatergrupper / 3. festivaler og klubbscener / 4. utleie til markerte lokale prosjekter / 5. event