Søylene i virksomheten på Hamar Teater
slik den er i dag, og som vi ser utviklingsmuligheter i om vi fortsatt blir værende her.

Event

Dette er noe som er prøvd ut i det siste. Her innebærer ”event” at huset leverer en helhetlig pakke med både programinnslag og servering

 

1. husets egne produksjoner / 2. hamar teaters barne- og ungdomsteatergrupper / 3. festivaler og klubbscener / 4. utleie til markerte lokale prosjekter / 5. event