Søylene i virksomheten på Hamar Teater
slik den er i dag, og som vi ser utviklingsmuligheter i om vi fortsatt blir værende her.

Festivaler og klubbscener som har hatt tilhold her over flere år:

- AnJazz

- Rolf Jaconsen-dagene
Nordisk poesifestival

- DUS -Den Unge scenen

- Hamar Jazzklubb

- Operasalongen

- Novellesalongen


Disse har ved flere anledninger gitt uttrykk for at Hamar teater har hatt stor betydning for konseptet deres

1. husets egne produksjoner / 2. hamar teaters barne- og ungdomsteatergrupper / 3. festivaler og klubbscener / 4. utleie til markerte lokale prosjekter / 5. event