CANCELLISALONG

Lørdag 29. oktober
Kl. 15.00 Operasalong
Kl. 16.30 Novellesalong: «Høsttinget» Slutt ca 18.00

Tiden i Tryggve Andersens litterære billedvev fra det sosiale univers, ”Opplandene”, er nå kommet til 1808, et av de mest skjebnetunge og mest skjebnebestemmende år i folkets historie, - det er seks år igjen til 1814.  
Alle skikkelsene hos Tryggve Andersen er hver for seg mennesker med ofte store personlige feil og mangler. Men som kollektiv gir de dyp mening til tanken i uttrykket om at ”guds vilje fullbyrder seg i skrøpelighet”, at det overordnede blir ikke virkelig uten noe underordnet,  at en større sammenheng består av en finmasket nett av ørsmå sammenhenger.
De små menneskene i cancellirådens verdensbillede kan lite annet forstå av det som skjer enn at stor fare truer land og folk. Alle kjenner etter evne på mer eller mindre av den nagende angsten.  
«Høsttinget» avsluttes med det sedvanlige drikkegildet, - odelsbønder og embedsmenn forbrødres en kort stund rundt den dampende punsjebollen. Da kommer et budskap som gjør alle edrue: en tragedie for nasjonens sak. En viktig lederskikkelse alle har respektert, er segnet under presset av tidens ulykker og har tatt sitt eget liv. Sjokket og sorgen blir utnyttet av en fremmed prokurator som er på besøk. Han er en representant for oppkomlingestanden: den hovmodige byborgeren, som er seg bevisst handelens og eksportens betydning for styrkingen av en ny statsorden. I en glødende tale slynger han ut anklager som får den inngrodde konflikten mellom storfolk og bonde til å eksplodere.
Etterpå får vi gjennom cancelliråd Weydahls nesten profetiske tanker et kontrastfylt tverrsnitt av hvordan ”faderkraftens” legering i f.eks. mange av Eidsvollsmennene måtte være. 
Natten ovenpå den opprivende hendelsen sitter Weydahl og grubler på sitt værelse. Da passerer en lang rekke av lasskjørere under cancellirådens vindu, på  vei til befestningene langs Glomma med forsyninger, gaver fra folk i bygdene. Han undres: Kanskje det er krigen, som skal sveise de stridende og uforlikte sammen til enighet?

(For mange av oss kan det virke noe svevende når Bjørnstjerne Bjørnson i nasjonalsangens femte vers besverger historien i slike ordelag:

«Hårde tider har vi døyet, ble til sist forstøtt.
Men i verste nød blåøyet frihet ble oss født.
Det ga faderkraft å bære hungersnød og krig;
det ga døden selv sin ære, og det ga forlik.»

Men når vi har lest I cancelliraadens dage og i minnet legger denne boka ved siden av Henrik Ibsens dikt Terje Vigen, da har vi klart for oss mye av innholdet bak de utenatlærte vendingene i hymnen som dasker oss om ørene med flaggets farger.) 

 

Billetter: 60,-

(tidligere Cancellisalonger)

(tidligere Novellesalonger)

I anledning av at RingsakerOperaen til høsten har urpremiere på en opera basert på Tryggve Andersens I Cancelliraadens dage starter vi en opplesningsserie innenfor rammene av Torleif Kippersunds tradisjonsrike Novellesalong:

Den gamle kirkebygda Ringsaker er modell for Tryggve Andersens roman om det som foregikk I Cancelliraadens dage, i overgangen mellom sytten- og attenhundretallet. Kanskje historiene fra storgårdene rommer spesielt dramatiske og tragiske skjebner? I den første beretningen, Fru Cancelliraadinden, er det nesten et dusin storfolk-representanter som avslører seg og sine bristende forutsetninger. Måten de tar imot den nye sorenskriveren og hans frue på, har smertelige trekk av oppløsning og forfall.

Tidligere opplesninger.

Lørdag 26. februar
«Mened»

Søndag 13.mars
«Paa præstegaarden og hos landkræmmeren»

Lørdag 26. mars
«Kaptein Tebetmanns datter»

Lørdag 16. april
«Høsttinget»

Lørdag 14. mai
«Anne Cathrine Bühring», «Mens skydsen venter»

Lørdag 28. mai
«Gudstjeneste»
«Jomfru Nannestad»

Søndag 24. september
«Fru Cancelliraadinden»