Påmelding for sesongen 2021/2022

Deltakeren MÅ kunne stille under innspurt- og forestillingsdatoene - les disse datoene nøye og skriv dem opp!

Det er forskjellige påmeldingskjemaer for de ulike gruppene:

 

HTU1 – 1. – 4. klasse:

Første prøve er mandag 30. august

Siste øvelse før jul er mandag 29. november

kl. 16:30-17:15 /// Påmelding HER

Har visning av arbeidet sitt mandag 29. november – denne gruppen krever ny påmelding for sesongen 2022.

Pris: 1100,- (høst 2020)

 

- - -

 

HTU2 – 5. – 7. klasse:

Første prøve er mandag 23. august

Siste øvelse før jul er mandag 6. desember

Første dag etter jul: mandag 10. januar 2022

kl. 15:00-16:15  /// Påmelding HER

Innspurtsuke våren 2022:
Det blir opphold på to mandagsøvelser ifb. med påske. Derfor blir innspurten ekstra viktig:

Onsdag 20.4: ettermiddag
Torsdag 21.4: ettermiddag
Fredag 22.4: ettermiddag
Lørdag 23.4: heldag
Søndag 25.4: heldag (generalprøve + premiere)
Mandag 26.4: forestilling
Tirsdag 27.4: forestilling

Disse dagene må andre aktiviteter prioriteres vekk. Dobbeltsjekk at disse dagene er ledig.

Pris: 2200,-

 

- - -

 

HTU3 – 8. klasse – 3. VGS:
kl. 17:30-20:30 /// Påmelding HER

Mandager kl. 17:30-20:30

Første prøve er mandag 23. august

Siste øvelse før jul er mandag 6. desember

Første dag etter jul: mandag 10. januar 2022

Innspurt og forestillinger: 1. – 7. april 2022.
Disse dagene må andre aktiviteter prioriteres vekk. Dobbeltsjekk at disse dagene er ledig.

Pris: 3100,-

 

Om Teateret:
En vanlig mandagsøvelse består av følgende økter:
- oppvarming, fysiske øvelser og andre typer teaterteknikk
- improvisasjon og teatersport
- stemmearbeid
- arbeid med hoved-oppsetningen
- lyttearbeid: vi leser litteratur høyt

For HTU2 og HTU3 kan det bli aktuelt med noen enkeltprøver utenom de faste øvelsene.

Mat og servering:
Pga. litt usikre koranatilstander serverer vi ikke felles tomatsuppe i høst. Vi oppfordrer til å ta med ekstra matpakke.  Noe tørrmat vil være tilgjengelig i tilfelle krise!

Lederne/instruktørene rullerer:
Vi har forskjellig kompetanse, som kan være ønskelig til forskjellig tid. Dette vil også gjøre det enklere for oss å beholde kontinuitet og kvalitet i undervisningen selv om en av lederne er på turné/reise. Det vil allikevel være naturlig at det etter hvert utpeker seg en eller to som hovedansvarlig for de enkelte gruppene.

Forpliktelser:
Vi vil understreke at det er viktig at deltakeren selv er motivert for å delta i teateret. Selv om foreldrene synes at dette er en sunn og bra aktivitet (vi er helt på linje med dere der!) så fører det ofte til problemer både for deltageren selv og resten av gruppa om han/hun ikke synes det er morsomt å jobbe, og får umotivert fravær… Vi betrakter derfor de tre første øvelsene som prøve-dager.

Oppmøte:
Til vanlige prøvedager er det viktig at vi får beskjed om fravær i god tid, dvs. senest en uke før fraværsdag. Tiden vi har sammen er begrenset, så vi må legge stor vekt på oppmøte- og prøvedisiplin.

Å se teater gir en økt forståelse av hva det vil si å stå på en scene, og det er også bra å ha felles referanser. Derfor har alle deltakere i Hamar Teaters barne- og ungdomsgrupper fribilletter til alle forestillingene Hamar Teater selv produserer/arrangerer. Vi vet at hverdagen er travel for mange, men håper at dere allikevel tar dere tid til å SE litt teater- ikke bare spille selv!

Bilder av deltagerne:
Vi tar bilder under prøver og på forestillingene. Så lenge vi ikke hører noe regner vi det som i orden at vi bruker bilder av de medvirkende i program, plakat, hjemmeside o.l.

Kontaktinfo:
Vi må ha fungerende e-postadresse og mobiltelefon til minst en foresatt. I tilfeller der skuespillerne opererer med to adresser (eks. delt omsorg o.a) bør vi ha begges adresser. Vi ønsker også å ha informasjon om forhold som kan påvirke skuespillernes opplevelse og aktivitet i gruppa (allergier, diagnoser o.a.) Da blir det lettere for oss å gi deltakerne trygge forhold å jobbe under.

 

Har du spørsmål?
Ta kontakt med oss på hamarteater@gmail.com