HBUT2 – mandager kl. 15:30 – 17:00

Oppstart: mandag 27. august
Høstferie uke 41 (8. – 14. oktober)
Siste øvelse før jul mandag 10. desember
Første øvelse etter jul mandag 7. januar
Vinterferie uke 8 (18. – 24. februar)

INNSPURT: torsdag 25. april - tirsdag 30. april

Disse datoene er VELDIG VIKTIGE ­­– her må all annen aktivitet vike.
Hvis deltakeren ikke kan stille disse dagene, kan han/hun ikke melde seg på denne sesongen.

KONTINGENT: 2400,-

Fra kl 15.15 serverer vi tomatsuppe til dem som ønsker det. Dette koster ikke noe ekstra.

Mandagsøvelse: En vanlig mandagsøvelse starter kl 15.30 og varer til 17.00. Den består av følgende økter:

- oppvarming, fysiske øvelser og andre typer teaterteknikk
- improvisasjon og teatersport
- stemmearbeid
- arbeid med hovedoppsetningen

Lederne/instruktørene rullerer: Vi har forskjellig kompetanse, som kan være ønskelig til forskjellig tid. Dette vil også gjøre det enklere for oss å beholde kontinuitet og kvalitet i undervisningen selv om en av lederne er på turné/reise. Det vil allikevel være naturlig at det etter hvert utpeker seg en eller to som hovedansvarlig for de enkelte gruppene.

Vi vil understreke at det er viktig at deltakeren selv er motivert for å delta i teateret. Selv om foreldrene synes at dette er en sunn og bra aktivitet (vi er helt på linje med dere der!) så fører det ofte til problemer både for deltageren selv og resten av gruppa om han/hun ikke synes det er morsomt å jobbe, og får umotivert fravær…Vi betrakter derfor de tre første øvelsene som prøve-dager, og sender ikke faktura, før etter dem.

Teaterpublikum! Å se teater gir en økt forståelse av hva det vil si å stå på en scene, og det er også bra å ha felles referanser. Derfor har alle deltakere i Hamar Teaters barne- og ungdomsgrupper fribilletter til alle forestillingene Hamar Teater selv produserer/arrangerer. Vi vet at hverdagen er travel for mange, men håper at dere allikevel tar dere tid til å SE litt teater- ikke bare spille selv!

Bilder av deltagerne: Vi tar bilder under prøver og på forestillingene. Så lenge vi ikke hører noe regner vi det som i orden at vi bruker bilder av de medvirkende i program, plakat, hjemmeside o.l.

Kontaktinfo: Vi må ha fungerende e-postadresse og mobiltelefon til minst en foresatt. I tilfeller der skuespillerne opererer med to adresser (eks. delt omsorg o.a) bør vi ha begges adresser. Vi ønsker også å ha informasjon om forhold som kan påvirke skuespillernes opplevelse og aktivitet i gruppa (allergier, diagnoser o.a.) Da blir det lettere for oss å gi deltagerne trygge forhold å jobbe under. Selv om du har gått noen sesonger på teatret:

Du MÅ fylle ut skjema på nytt, da det er en veldig praktisk hjelp for oss. Ta kontakt om det er problematisk, eller om det er noe annet du lurer på. (kontaktinfo nederst).

 

VI GLEDER OSS TIL NOK EN SPENNEDE TEATERSESONG!
Kontakt: Inga-Live Kippersund (91520519) ingalive@kippersund.no / Anders Kippersund (41514838) anders@kippersund.no