HBUT1 – mandager kl. 17:15 – 18:00
HBUT1 følger skoleruta. Det er ikke øving i vinter og påskeferie.

Første øvelse etter jul mandag 7. januar

Sesongavslutning 2019: søndag 31. mars

KONTINGENT: 1000,- VÅR

Mandagsøvelse:
- oppvarming, fysiske øvelser og andre typer teaterteknikk
- improvisasjon
- stemmearbeid
- arbeid med hovedoppsetningen

OBS: Visningene i denne gruppa er interne og uten stor vekt på roller og manus, hovedfokuset vårt ligger på å utvikle trygghet, samspill og spilleglede hos ungene.

Gruppa deles som oftest i to for at alle skal få så godt utbytte som mulig av øvelsen. Denne delingen foretas etter hva vi synes fungerer best, gjerne etter alder, men kan også gå på erfaring og tidligere deltagelse.

Oppmøte: Til vanlige prøvedager er det viktig at vi får beskjed om fravær i god tid, dvs. senest en uke før fraværsdag. Tiden vi har sammen er begrenset, så vi må legge stor vekt på oppmøte- og prøvedisiplin.

Lederne/instruktørene rullerer: Vi har forskjellig kompetanse, som kan være ønskelig til forskjellig tid. Dette vil også gjøre det enklere for oss å beholde kontinuitet og kvalitet i undervisningen selv om en av lederne er på turné/reise. Det vil allikevel være naturlig at det etter hvert utpeker seg en eller to som hovedansvarlig for de enkelte gruppene.

Teaterpublikum! Å se teater gir en økt forståelse av hva det vil si å stå på en scene, og det er også bra å ha felles referanser. Derfor har alle deltakere i Hamar Teaters barne- og ungdomsgrupper fribilletter til alle forestillingene Hamar Teater selv produserer/arrangerer. Vi vet at hverdagen er travel for mange, men håper at dere allikevel tar dere tid til å SE litt teater- ikke bare spille selv!

Bilder av deltagerne: Vi tar bilder under prøver og på forestillingene. Så lenge vi ikke hører noe regner vi det som i orden at vi bruker bilder av de medvirkende i program, plakat, hjemmeside o.l.

 

VI GLEDER OSS TIL NOK EN SPENNEDE TEATERSESONG!
Kontakt: Inga-Live Kippersund (91520519) ingalive@kippersund.no / Anders Kippersund (41514838) anders@kippersund.no