Turnékompaniet driver i dag Hamar Teater i deler av den gamle festivitetsbygningen i Strandgata 23. Det vi leier er salongen, foyer med bar og teatersalen. I tillegg endel smårom som vi bruker til produksjon og lager. Vi har leid lokalene av kommunen siden 2007, og har hele tiden hatt et veldig fint samarbeid med kommuneadministrasjonen. Vi mottar ikke noen form for driftstøtte, men har rimelig leie og og vi søker – og får- arrangørstøtte på linje med andre søkere.

Vi har hele tiden vært veldig tydelige på å ha en åpen profil med scenekunst som vårt tyngdepunkt. Vi kaller all virksomhet vi har i dette huset for Hamar Teater; «Hamar Teater presenterer…» «Hamar teater i samarbeid med…» «…i samarbeid med Hamar Teater» «Hamar Teaters barne- og ungdomsteater» osv.
I tillegg har vi hele tiden leid ut lokalene til alle vi har kunnet klare å huse, uansett hva de har kommet med, og etter en forsiktig start publikumsmessig kan vi nå se tallenes tale fra 2012: nær 13 000 besøkende.

Huset har også blitt et naturlig samlingspunkt for flere av frigruppene i området, fire av dem har sin produksjonsbase her. I tillegg er flere av Hamars festivaler etterhvert sterkt knytta til huset.
De to siste åra har det vært ytterligere stor aktivitet her i og med at Kulturskolen har hatt midlertidige lokaler i bygget, i tillegg til flere kor og korps samt noen andre virksomheter. Alt dette i påvente av at Hamar kulturhus skal bli ferdig. Det er det snart, og vi vinker farvel til hyggelige folk- og ønsker dem lykke til i nye, flotte lokaler!

Vi har hele tiden vært opptatt av å  bygge opp og utvikle virksomheten vår på grunnlag av naturlige behov for vekst, og gode, spennende og gjennomførbare ønsker. Vår virksomhet er en kultubassert næring og  ikke overførbar til Kulturhuset. Som en og en vil vi sannsynligvis blir storkonsumenter av det Hamar Kulturhus kan by oss som publikummere. Som næringsdrivende i kulturbransjen derimot, har Kulturhuset lite å by på av utviklingsmuligheter for oss.

Strandgata 23 planlegges lagt ut for salg i starten av 2014. Det har vært forsøkt solgt en rekke ganger, men budene på huset har vært for lave til at kommunen har villet selge. Men nå har de bestemt seg for å selge neste uansett pris- for det er tyngende for kommunen å vite at huset forfaller utvendig, og at ventilasjonen i hele bygget må skiftets ut – og mye annet også OM huset skal brukes til ordinær kontordrift og slikt noe. Fasaden er vernet. Deler av 1. og 2. etg er vernet, og det er vedtatt at de første etasjene skal være offentlig tilgjengelige. Huset har stor symbolverdi for mange av Hamars innbyggere.

HVA VIL VI GJØRE?
Vi vil være her. Vil ønsker danne en stiftelse eller en annen passende organisasjonsform med vedtekter om hva og hvordan huset skal drives. Stiftelsen overtar huset fra kommunen for en rimelig penge. Kommunen får huset tilbake om stiftelsen ikke klarer å drive etter sine egne vedtekter. Vi ønsker å sette fasaden i stand, samt drive med forsiktig oppussing der det trengs innendørs. Men først og fremst vil vi fortsette, utvide og utvikle vår virksomhet, samt invitere flere leietakere inn i huset, vi vil lage den fete bikuben vi vet VI kan få til, fordi vi har innstillingen som trengs, arbeidskapasiteten som trengs og nettverket som trengs. Vi har et klart ønske om å delta på å utvikle Hamar by. Vi vil utfylle og utfordre kultur- rommene i byen, vi vil synes, vil vil gjøre en forskjell. Vi vil dyrke fram de spirene som skal være kulturlivet her fremover. Vi kan være med på å gjøre Hamar til en spennende by med egenart og mangfold.

Og hovedargumentet FOR at vi kan få det til er at vi alt er i gang, og har vokst rolig og grundig, og allerede bevist at vi KAN. Vi har hele tiden drevet forsvarlig innenfor de begrensende rammene vi har hatt. Med utvidede rammer kan vi utvide driften.
Det vi IKKE kan er å skaffe x antall millioner.
Vårt tilbud er å være tilstede, ta vare på og utvikle huset og forsette å være et spennede tilbud til Hamar og omegns befolkning. Vi vil være en sunn dialogpartner for Kulturhuset, et sidekick, en anderledes- og samarbeidsarena. Vi vil delta på å dyrke fram et vitalt publikum som vil vite å sette pris på et mangfoldig kulturtilbud i byen.

Vi forestter føreløpig som planlagt ut våren 2014. I skrivende stund fikk vi melding om at Artilleriet (en av gruppene med produksjonsbase i Hamar Teater) har fått støtte av Kultur-rådet til « Dunkelfestival» her på teatret i februar. Gled dere!

Vi er bra for Hamar- Hamar er bra for oss!

Mvh Turnékompaniet
Anders, Inga-Live, Peter og Jonas Kippersund

Portrettene av Turnékompaniet er fra en kampanje teateret hadde sommerferien 2010.
Den het: «Ikke vær redd! - Det skjer masse på Hamar Teater til høsten også!»
Bakgrunnsbildet er fra barne- og ungdomsteateret under en prøve av «Insektliv», høsten 2011.
Alle foto / design: Jonas Jeremiassen Tomter